کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 86P12 DE

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 86P12 DE

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 2. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 88TI 01E

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 88TI 01E

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 3. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 88TI 03E

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 88TI 03E

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AAA / فقط با 7/5 لیتر مصرف آب

 4. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 68N02 ME

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 68N02 ME

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 5. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 68N08 ME

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 68N08 ME

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 6. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 58N68 TR

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 58N68 TR

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب

 7. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SKS 60E12 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SKS 60E12 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / فقط با 7/5 لیتر مصرف آب / ظرفشویی رومیزی

 8. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SKS 60E18 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SKS 60E18 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / فقط با 7/5 لیتر مصرف آب / ظرفشویی رومیزی

 9. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N42 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N42 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب

 10. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N48 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N48 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب

 11. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 58N62 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 58N62 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب

 12. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 88TW02 E

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 88TW02 E

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AAA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 13. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69U42 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69U42 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 14. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N22 ME

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N22 ME

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب

 15. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 63M08 GC

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 63M08 GC

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 9/5 لیتر مصرف آب

 16. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69M12 GC

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69M12 GC

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب / دارای سبد قاشق و چنگال

 17. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69M18 GC

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69M18 GC

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب / دارای سبد قاشق و چنگال

 18. ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N28 EU

  ماشین ظرفشویی بوش -- مدل SMS 69N28 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فقط با 6 لیتر مصرف آب / دارای سبد قاشق و چنگال

 19. ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAQ 2446 XGC

  ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAQ 2446 XGC

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AAA / حداکثر دور موتور: 1200 دور در دقیقه

 20. ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAK 20200 GC

  ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAK 20200 GC

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AAA / حداکثر دور موتور: 1000 دور در دقیقه

 21. ماشین لباسشویی بوش -- مدل WVH 28420 EU

  ماشین لباسشویی بوش -- مدل WVH 28420 EU

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: B حداکثر دور موتور: 400 تا 1400 دور در دقیقه لباسشویی 7 کیلویی، خشک کن 4 کیلویی

 22. ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAQ 2046 SME

  ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAQ 2046 SME

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AAA / حداکثر دور موتور: 1000 دور در دقیقه / رنگ: سیلور

 23. ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAE 24467 ME

  ماشین لباسشویی بوش -- مدل WAE 24467 ME

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  20% پایین تر از برچسب مصرف انرژی / دور موتور: 400 تا 1200 دور در دقیقه

 24. ماشین لباسشویی بوش -- مدل WTE 8631 XME

  ماشین لباسشویی بوش -- مدل WTE 8631 XME

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ماشین خشک کن / برچسب مصرف انرژی: B / فناوری خشک کن خودکار/ سبد خشک کن لباسهای پشمی

 25. یخچال فریزر بوش -- مدل: KAN 58A70NE

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KAN 58A70NE

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / طرح استیل / فیلتر آب / فیلتر تهویه هوا