کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. یخچال فریزر بوش -- مدل: KAG 90AI20N

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KAG 90AI20N

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / استیل کامل / تنظیم جداگانه دمای فریزر و یخچال

 2. یخچال فریزر بوش -- مدل: KAN 58A70NE

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KAN 58A70NE

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / طرح استیل / فیلتر آب / فیلتر تهویه هوا

 3. فریزر بوش -- مدل: KSV 36AI31

  فریزر بوش -- مدل: KSV 36AI31

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / یخچال تک / 348 لیتری

 4. فریزر بوش -- مدل: GSN 36AI31

  فریزر بوش -- مدل: GSN 36AI31

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / بدون برفک / 255 لیتری

 5. یخچال بوش -- مدل: KSV 36VL30G

  یخچال بوش -- مدل: KSV 36VL30G

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / یخچال تک / 348 لیتری

 6. فریزر بوش -- مدل: GSN 36VL30G

  فریزر بوش -- مدل: GSN 36VL30G

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / 237 لیتری

 7. یخچال بوش -- مدل: KSV 36VW30G

  یخچال بوش -- مدل: KSV 36VW30G

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / یخچال تک / سیستم خودکار بدون برفک / 346 لیتری

 8. فریزر بوش -- مدل: GSN 36VW30G

  فریزر بوش -- مدل: GSN 36VW30G

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / 237 لیتری

 9. فریزر بوش -- مدل: GSN 36AW31G

  فریزر بوش -- مدل: GSN 36AW31G

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / بدون برفک / 237 لیتری

 10. یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 33X48

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 33X48

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / بدون برفک / 250 لیتری

 11. یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 56AW20U

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 56AW20U

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / یخچال بدون برفک / 497 لیتری

 12. یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 57SW20M

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 57SW20M

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / یخچال بدون برفک / 505 لیتری

 13. یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 57P75NE

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 57P75NE

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / بدون برفک / 506 لیتری

 14. یخچال فریزر بوش -- مدل: KGD 57PI20M

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KGD 57PI20M

  برچسب مصرف انرژی: A / ضد برفک / دارای قفل کودک / 505 لیتری

 15. یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 56AI20M

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KGN 56AI20M

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / برفک زدایی خودکار در بخش یخچال و فریزر / 497 لیتری

 16. یخچال فریزر بوش -- مدل: KFN 91PJ10N

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KFN 91PJ10N

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / سیستم هوشمند هشدار بالا بودن دما / 762 لیتری

 17. یخچال فریزر بوش -- مدل: KDN 53A01NE

  یخچال فریزر بوش -- مدل: KDN 53A01NE

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ضد برفک به همراه یخ زدایی اتوماتیک / 552 لیتری

 18. یخچال بوش -- مدل: KSR 34V11

  یخچال بوش -- مدل: KSR 34V11

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / یخچال تک / 323 لیتری

 19. فریزر بوش -- مدل: GSN 58AW30G

  فریزر بوش -- مدل: GSN 58AW30G

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / بدون برفک / 400 لیتری

 20. یخچال فریزر ساید بای ساید بوش -- مدل: KAN 60A40NE

  یخچال فریزر ساید بای ساید بوش -- مدل: KAN 60A40NE

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  سیستم خودکار برفک زدایی / سیستم ضد باکتری / تیتانیوم ضد لک

 21. یخچال فریزر ساید بای ساید بوش -- مدل KAN 90VI20N

  یخچال فریزر ساید بای ساید بوش -- مدل KAN 90VI20N

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  برچسب مصرف انرژی: A / بدون برفک / رویه تیتانیوم